חשוב לדעת

24 Oct,2021

מוקדי הרפואה בביתר ביום הכיפורים

לקראת התקדש החג הבעל"ט, דוסיז צרכנות ריכזה עבור תושבי ביתר את המידע אודות זמני פעילות מוקדי הרפואה הפעילים בעיר במהלך יום הכיפורים.

דוסיז צרכנות מאחלת לכם גמר חתימה טובה, שנת בריאות והצלחה, אמן.


חברי קופות החולים כללית, מכבי ולאומית מקבלים את השירות במרפאות טרם בעיר. חברי מאוחדת בשני מוקדים של מאוחדת.

להלן הפרטים:

מאוחדת: 

מרפאת הרן ערב יום כיפור: מ13:00 ברצף עד מחר ב1:00 בלילה

מרפאות החיד״א והדבש ערב יום כיפור:  18:00-23:00

יום כיפור:  10:00-20:00

טרם דרכי איש 26:

טלפון: 1599-520-520

ערב יום כיפור: חובש משעה -17:00 עדִ לֹמחרת בשעה 17:00 , רופא משעה 19:00-22:00

יום כיפור: חובש עדִ שעה 17:00 , רופא משעה 13:00-16:00


טרם אלעזר המודעי 1: 

טלפון: 1599-520-520

ערב יום כיפור: משעה 24:00 עדִ 15:00 אחה''צ: הסניף פתוח - אין רופא, יש צוות פרא-רפואי

יום כיפור: משעה 2:00 בבוקר עדִ 9:00 בבוקר, הסניף פתוח - אין רופא, יש צוות פרא-רפואי


אהבת?

(0) תגובות

כתיבת תגובה